פורטל אנשי שלומי הוקם כעסק חברתי למען העסקים בשלומי ובסביבה, ולמען תושבי שלומי - לקוחות העסקים הללו. מטרת הפורטל - לחזק כלכלית את היישוב שלומי.

העסקים המפרסמים מתחייבים לתת שירות מקצועי ולהשתדל לתת הנחות מיוחדות לתושבי/ות שלומי.