ד"ר מרים גז אביגל היא האישה הדומיננטית ביותר כיום בקהילה התוניסאית היהודית העולמית.

גז אביגל מכהנת כיו"ר ההתאחדות העולמית של יוצאי תוניס וכמנכ"ל תזמורת המקאם הישראלית.

ד"ר גז אביגל היא חוקרת של יהדות תוניס ובמסגרת מחקרה ראיינה אלפי נשים אודות המנהגים שהיו והנציחה את שירת הנשים שהייתה נהוגה בתוניס.