עמותת חלומות הנוער הוקמה על ידי פליטים שהגיעו לישראל, למען ילדי הפליטים בעולם כולו. העמותה אספה מזון, בגדים וציוד, ושלחה אותם למחנות פליטים באפריקה, במטרה לנסות לשפר במעט את תנאי החיים של מי שחייהם לא שפרו עליהם.