עמותת ירוחם הוקמה במטרה לקדם את החינוך בירוחם. העמותה פועלת בבתי הספר של היישוב, מקדמת תכניות חינוכיות שנוצרו במיוחד על מנת לקדם את הילדים שם ובעיקר, מביאה להצלחות מדהימות בקרב הילדים.