אנשים טובים מקימים עמותות כי הם חולמים לשנות ולהשפיע, ואז הם נתקלים במשוכת המימון - שהופכת את מימוש החלום לבלתי אפשרי. בפועל, יש 26 שיטות לפיתוח משאבים ולגייס כספים.

התלמידים של יחד לומדים את כל השיטות במהלך לימודיהם, הם מיישמים אותן בפרקטיקום קפדני, תוך תהליך יצירת עבודת הסיום שלהם שכוללת בין השאר: תכנית עבודה שנתית לעמותות, כתיבת בקשה מלאה לקרנות, כתיבת מכתב ראשוני, הכנת תכנית עסקית להקמת עסק חברתי, חיפוש קרנות, פנייה לתורמים פרטיים ולחברות, ועוד.