בעמותת זו חוויה מאמינים בשיקום בעלי חיים באמצעות אנשים, ובשיקום אנשים באמצעות בעליי חיים.

נעמי ומירון גל, הקימו בקיבוץ החותרים את מפעל חייהם, והצילו בו במהלך מעל לשלושים שנות עשיה אלפי חיות. לצד החיות, שיקמו השניים אסירים, הלומי קרב, נערים בסיכון ומאות אנשים שהמודים להם עד היום על שיקומם.